Ostatnia aktualizacja strony 27 maja 2024 15:38
Strona główna » Uchwała nr 55/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024

Uchwała nr 55/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024

przez Dominika Dzik
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Print Friendly, PDF & Email

Metadane


Opublikowane przez:
Data publikacji: 06 maja 2024

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/informacja-rejonowej-komisji-wyborczej-nr-28-w-kielcach-o-skladzie-siedzibie-i-pelnionych-dyzurach/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-o-numerach-oraz-granicach-obwodow-glosowania-wyznaczonych-siedzibach-obwodowych-komisji-wyborczych-oraz-mozliwosci-glosowania-korespondencyjnego-i-przez-pelnomocnika-w-wyborach-do-parla/