Ostatnia aktualizacja strony 28 lutego 2024 16:05
Strona główna » Centralny Rejestr Umów za rok 2023- stan na dzień 19.07.2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/sprawozdanie-zbiorcze-za-ii-kwartal-2023/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-o-wydaniu-postanowienia-w-sprawie-sprostowania-oczywistej-omylki-w-tresci-decyzji-wojta-gminy-mirzec-znak-gk-ii-6220-4-2022-z-dnia-29-12-2022r-o-srodowiskowych-uwaru/