Ostatnia aktualizacja strony 17 czerwca 2024 15:31
Strona główna » Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.141.2023.MW z dnia 02.06.2023 r.

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/wykonanie-dokumentacji-projektowej-budowy-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-mirzec/,https://bip.mirzec.pl/opracowanie-dokumentacji-projektowo-wykonawczej-na-realizacje-zadania-pn-przebudowa-drogi-dojazdowej-wewnetrznej-polozonej-na-dzialce-nr-ewid-gr-460-1-obreb-geodezyjny-malyszyn-2/