Ostatnia aktualizacja strony 5 grudnia 2023 15:35
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami » Informacja o osiągniętym przez gminę Mirzec oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomach
Kategoria:

Informacja o osiągniętym przez gminę Mirzec oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomach

Informacja o osiągniętym przez gminę Mirzec oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/informacja-o-osiagnietych-przez-podmioty-odbierajace-odpady-w-2022-roku-poziomach/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-44-2023/