Ostatnia aktualizacja strony 21 lutego 2024 11:52
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami » Strona 2

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/informacja-o-miejscach-zagospodarowania-przez-podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-mirzec-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-komunalnych-bioodpadow-st/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-miasta/