Ostatnia aktualizacja strony 1 grudnia 2023 14:23
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka wodno- ściekowa » Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Kategoria:

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirzec

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/wykaz-firm-posiadajacych-zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-mirzec/,https://bip.mirzec.pl/decyzja-wa-rtz-70-212-2021-5/