Ostatnia aktualizacja strony 25 czerwca 2024 14:50
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka wodno- ściekowa » Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/wykaz-firm-posiadajacych-zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-mirzec/,https://bip.mirzec.pl/decyzja-wa-rtz-70-212-2021-5/