Ostatnia aktualizacja strony 1 grudnia 2023 14:23
Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN » 2023 rok
Kategoria:

2023 rok

Nowsze posty

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-0050-87-2023/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pn-planowane-przedsiewziecie-polegajace-na-wydobyciu-kopaliny-metoda-odkrywkowa/