Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN » Plan Postępowań Zamówień Publicznych » 2024 rok

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/geodezyjne-wznowienie-granicy-pasa-drogowego-drog-dojazdowych-do-pol-polozonych-w-solectwie-trebowiecw-ramach-funduszu-soleckiego-solectwa-trebowiec/,https://bip.mirzec.pl/budowa-otwartego-zbiornika-retencyjnego-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca-na-obszarze-parku-podworskiego-w-mircu-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj/