Ostatnia aktualizacja strony 21 maja 2024 10:34
Strona główna » /LX/450/2023/23 z dnia 2023-03-31w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu

/LX/450/2023/23 z dnia 2023-03-31w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu

przez Małgorzata Raczyńska
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu
Uchwala_450
pdf, Dodano: 15/05/2023 o 23:07Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/lx-448-2023-23-z-dnia-2023-03-31w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-mirzec-na-lata-2023-2029/,https://bip.mirzec.pl/lx-451-2023-23-z-dnia-2023-03-31zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-i-sposob-powolywania-i-odwolywania-czlonkow-gminnego-zespolu-interdyscyplinarnego-ds-przeciwdzia/