Ostatnia aktualizacja strony 1 grudnia 2023 14:23
Strona główna » /LX/451/2023/23 z dnia 2023-03-31zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

/LX/451/2023/23 z dnia 2023-03-31zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

przez Małgorzata Raczyńska
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu
Uchwala_451
pdf, Dodano: 15/05/2023 o 23:08Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/lx-450-2023-23-z-dnia-2023-03-31w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-w-sprawie-nadania-statutu-samodzielnemu-publicznemu-zakladowi-opieki-zdrowotnej-osrodkowi-zdrowia-w-mircu/,https://bip.mirzec.pl/lx-452-2023-23-z-dnia-2023-03-31zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-przyznania-nieodplatnie-pomocy-dla-osob-objetych-wieloletnim-rzadowym-programem-po/