Ostatnia aktualizacja strony 15 kwietnia 2024 12:08
Strona główna » Uchwała nr LXII/461/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu za 2022 rok

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxii-460-2023-z-dnia-26-maja-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-mirzec-na-lata-2023-2029/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxii-462-2023-z-dnia-26-maja-2023-r-w-sprawie-aneksu-do-porozumienia-z-dnia-7-wrzesnia-2021r-w-sprawie-programowania-oraz-wdrazania-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-miejskiego-obs/