Ostatnia aktualizacja strony 1 grudnia 2023 14:23
Strona główna » Uchwała nr LXIII/464/2023 z dnia 30 czerwca 2023r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mirzec wotum zaufania.

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/oswiadczenie-majatkowe-kierownik-gops-na-dzien-objecia-funkcji-tj-01-06-2023r/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxiii-465-2023-z-dnia-30-czerwca-2023r-w-sprawie-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-gminy-mirzec-za-2022-rok/