Ostatnia aktualizacja strony 1 grudnia 2023 14:23
Strona główna » Uchwała nr LXIII/472/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec

Uchwała nr LXIII/472/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec

przez Małgorzata Raczyńska

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec

Uchwala-472
pdf, Dodano: 05/07/2023 o 8:02Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxiii-471-2023-z-dnia-30-czerwca-2023r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wysokosci-i-ustanowienia-zasad-przyznawania-diet-soltysom-z-terenu-gminy-mirzec/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxiii-467-2023-z-dnia-30-czerwca-2023r-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-mirzec-na-2023-rok-2/