Ostatnia aktualizacja strony 21 lutego 2024 11:52
Strona główna » Uchwała nr LXIX/521/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Uchwała nr LXIX/521/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

przez Małgorzata Raczyńska
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu

Uchwala-521
pdf, Dodano: 29/12/2023 o 11:39Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxix-520-2023-z-dnia-22-grudnia-2023r-w-sprawie-ustanowienia-gminnego-programu-oslonowego-w-zakresie-dozywiania-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxix-522-2023-z-dnia-22-grudnia-2023r-w-sprawie-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-poniesionych-za-swiadczenia-z-pomocy-spolecznej-na-pomoc-w-formie-posilku-albo-swiadczenia-rzeczowego-w-pos/