Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Uchwała nr LXIX/520/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxix-519-2023-z-dnia-22-grudnia-2023r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-2024-rok/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxix-517-2023-z-dnia-22-grudnia-2023r-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-przyznania-pomocy-w-formie-posilku-swiadczenia-pienieznego-na-zakup-posilku-lub-zywno/