Ostatnia aktualizacja strony 28 lutego 2024 16:05
Strona główna » Uchwała nr LXX/525/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxx-524-2024-z-dnia-26-stycznia-2024r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-mirzec-na-lata-2024-2029/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxx-526-2024-z-dnia-26-stycznia-2024r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-przeciwdzialania-przemocy-domowej-i-ochrony-osob-doznajacych-przemocy-domowej-w-gminie-mirzec-na-lata-2024/