Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Uchwała nr LXX/527/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2024 – 2026

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxx-526-2024-z-dnia-26-stycznia-2024r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-przeciwdzialania-przemocy-domowej-i-ochrony-osob-doznajacych-przemocy-domowej-w-gminie-mirzec-na-lata-2024/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxx-528-2024-z-dnia-26-stycznia-2024r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-mirzec-w-2024-roku/