Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za rok 2023