Ostatnia aktualizacja strony 28 lutego 2024 16:05
Strona główna » Zarządzenie Nr 0050.13.2024

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-16-2024/,https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-16-2024-wojta-gminy-mirzec-z-dnia-8-lutego-2024r-w-sprawie-wyznaczenia-na-obszarze-gminy-mirzec-miejsc-w-celu-bezplatnego-umieszczania-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakato/