Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » Zarządzenie Nr 0050.47.2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/uchwala-nr-lxii-463-2023-z-dnia-26-maja-2023-r-w-sprawie-aneksu-do-porozumienia-miedzygminnego-z-dnia-24-maja-2021r-w-sprawie-opracowania-planu-dzialan-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-miejs/,https://bip.mirzec.pl/oswiadczenie-osoby-kierujacej-klubem-dzieciecym-baczek-bozena-stasiak-za-2022/