Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Zarządzenie Nr 0050.80.2023

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/zarzadzenie-nr-0050-79-2023/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-o-przedluzeniu-terminu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-srodowiskowej-dla-przedsiewziecia-pn-planowane-przedsiewziecie-polegajace-na-wydobyciu-ko/