Ostatnia aktualizacja strony 15 lipca 2024 13:28
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami » Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Kategoria:

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622)

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/informacja-o-miejscach-zagospodarowania-przez-podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-mirzec-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-komunalnych-bioodpadow-st/,https://bip.mirzec.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-mirzec-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-miasta/