Ostatnia aktualizacja strony 5 grudnia 2023 15:35
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami » Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/informacja-pszok/,https://bip.mirzec.pl/informacja-o-podmiotach-zbierajacych-folie-i-sznurek-rolniczy/