Ostatnia aktualizacja strony 21 maja 2024 10:34
Strona główna » Ochrona Środowiska » Gospodarka wodno- ściekowa » Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/decyzja-wa-rtz-70-212-2021-5/,https://bip.mirzec.pl/uchwala-z-dnia-18-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-wielkosci-i-granic-aglomeracji-starachowice/