Ostatnia aktualizacja strony 11 kwietnia 2024 14:08
Strona główna » /LX/452/2023/23 z dnia 2023-03-31zmieniająca Uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu”

/LX/452/2023/23 z dnia 2023-03-31zmieniająca Uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu”

przez Małgorzata Raczyńska
Data publikacji: Ostatnio aktualizowane w dniu
Uchwala_452
pdf, Dodano: 15/05/2023 o 23:10Pobierz
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Mirzec

©2023 – Urząd Gminy Mirzec

https://bip.mirzec.pl/lx-451-2023-23-z-dnia-2023-03-31zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-i-sposob-powolywania-i-odwolywania-czlonkow-gminnego-zespolu-interdyscyplinarnego-ds-przeciwdzia/,https://bip.mirzec.pl/lx-453-2023-23-z-dnia-2023-03-31zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-w-zakresie-dozywiania-w-formie-posilku-swiadczenia-pienieznego-na-zakup-posilku-lub-zywnosci-albo-swiad/